دانشکده حقوق شهید بهشتی

۱۳۸۹ اردیبهشت ۴, شنبه

صندلی آلاسکا!!!!!!!!!

بشتابید......بشتابید!!


پارسال ما تو وبلاگ صندلی داغ داشتیم!!بعلت اینکه احساس کردیم اون صندلی داغ دیگه گرماش داشت یه کم به تنمون می چسبید و دیگه داشت جنجالشو از دست می داد ما صندلی آلاسکا را به بلاگ می آوریم!!


طرح کلی صندلی آلاسکا خیلی به صندلی داغ شبیهه.پس هنگ نکنید!!منتهی این بار به جای اینکه یک نفرو انتخاب کنیم و همه ازش سوال بپرسیم....یک نفرو انتخاب می کنیم تا اون بیاد سوالایی که از دیگران تو ذهنشه رو ازشون بپرسه!!


قوانین صندلی آلاسکا:


۱)همه با حفظ جنبه وارد شوند!و البته شخص سائل هم رعایت فضای عمومی رو بکنه!


۲)اگر از شخصی فقط ۱سوال شد او ملزم است پاسخ بدهد!اگر تعداد سوالات از ۱ بیشتر شد می تواند به دلخواه به یکی از سوالات پاسخ ندهد!


۳)اشخاصی که مورد سوال قرار می گیرن!بهتره تمام راه های قدیمی و د مده برای فرار از جواب - مثل آفتابی نکردن خودشون - رو کنار بذارن!چون هروقت که شما گیر آورده شوید!حتی اگر بعد از اتمام مدت صندلی آلاسکا باشد مجبور به پاسخگویی هستید!


۴)مدت زمان این صندلی آلاسکا ۴ روز و ۱۲ ساعت می باشد!


۵)خودتونو آماده کنید به زودی میگم کی رو قراره بشونم!

۲ نظر:

شیوا گفت...

موافقان ابراز کنن,مخالفان دلیل بیاورند!

جواد گفت...

من که میگم چون تو صندلی داغ محمد نشست حالام اون افتتاحش کنه تا انتقامشو از بچه ها بگیره