دانشکده حقوق شهید بهشتی

۱۳۸۸ دی ۱۲, شنبه

تفاوت

سال اول پسرها با کیف سامسونت به دانشگاه می آیند ولی سال آخر با خود هیچ چیز نمی آورند! ( حتی خودشان را!)

- سال اول همیشه برای نشستن در صندلی های جلو بین دانشجویان رقابت است ولی سال آخر برای نشستن در صندلی های عقب!


- در سال اول همه گمشده ی خود را فقط در داخل ورودی خود جستجو می کنند ولی
سال اخر همه گم شده ی خود را همه جا جستجو می کنند به جز ورودی خود!


- سال اول اکثر دخترها به علت چندش آور بودن حتی از کنار سرویس های
بهداشتی دانشکده هم عبور نمی کنند ولی در سال اخر اکثر وقت خود را در جلوی
آینه ی همان سرویس می گذرانند!- در سال اول هر پسری که ازدواج کند بقیه پسر ها او را تیز و موفق می
دانند و به حال او غبطه می خورند ولی در سال اخر هر پسری که ازدواج کند
همه او را احمق و بیچاره می دانند و به حال او گریه می کنند!

 
- سال اول دخترها با چند جزوه و یک کیف کوچک برای مداد و خودکار به
دانشگاه می آیند ولی سال آخر با یک کیف بزرگ محتوای آرایشگاه همراه!

- در سال اول اگر کسی به کار تحقیقاتی و علمی یا حتی فرهنگی بپردازد
یا در انجمن ها ی دانشگاه فعالیت کند همه او را فعال و نمونه می دانند ولی
در سال آخر اگر کسی این سوسول بازی ها را کند او را احمق و بیکار و علاف
می دانند!

- در سال اول همه (مخصوصا دختر خانم ها) آرزوی گرفتن نمره ی بیست را
از اساتید دارند ولی در سال اخر همه ی دانشجویان برای نمره ی ده حاضرند به
مستخدم دانشکده هم التماس کنند!

- در سال اول همه ضمن خوشحالی از ورود به دانشگاه رویای ادامه ی
تحصیل تا مقطع دکترا و چه بسا بالاتر را در سر می پرورانند ولی در سال آخر
همه برای اتمام دوره شان لحظه شماری می کنند!

- سال اول همه ی دانشجویان اساتید خود را افرادی نابغه فعال و نمونه
می دانند و آنها را به عنوان الگوی خود قرار می دهند ولی در سال آخر ،
اساتید خود را افراد معمولی ای که یا شانس داشتند و یا پارتی می شناسند!

- سال اول دانشجویان دانشگاه را محیطی می دانند که در آن می توانند
علم خود را کامل کنند و به مدارج بالای علمی برسند ولی سال آخر متوجه می
شوند همان اندک علمی را که در دوران قبل از دانشگاه آموخته بودند از دست
دادند وفقط یک مدرک بی ارزش بدست آوردند!

هیچ نظری موجود نیست: